Špatné studené starty – Hyundai I30

Špatné studené starty – Hyundai I30

Jak mnozí tušíte, bude se dnešní případ zabývat diagnostikou systému žhavení, ale nejen jím. Opět si ukážeme možnosti jak sériové tak i paralelní diagnostiky.


Základní informace

Údaje k vozidlu
Značka: Hyundai
Model: I30
Motor: 1.6 CRDI, D4FB, 85kW,
Systém vstřikování: Common Rail
Období výroby: 2008 – 2012

Použité přístroje a pomůcky

obr-001-a-seriova-diagnostika-bosch

Diagnostika Bosch

obr-001-e-multimetr_Mastech_MY-68

DMM Mastech MY-68

Proudové kleště CC 60A

Proudové kleště CC 60A

Proudové kleště CC 600A

Proudové kleště CC 600A


Projev závady

Špatné studené starty, po startu nepravidelný chod motoru doprovázený klepáním a šedo-bílým kouřem z výfuku.

Postup diagnostiky

Sériová diagnostika

Kontrola paměti závad motoru

 
Seriova_diagnostika_001
 

Na základě uloženého DTC byla provedena kontrola množství motorového oleje a jeho doplnění na předepsaný stav. Následně byla paměť závad vymazána a opětovně načtena.

 
Seriova_diagnostika_002
 

Vzhledem k tomu, že vozidlo bylo odstaveno venku již předchozí den, byla provedena rychlá kontrola teplotních snímačů pomocí zobrazovaných hodnot.

Kontrola zobrazovaných hodnot (před startem motoru)

 
Seriova_diagnostika_003
 

Náhradní hodnoty snímačů při přerušení jejich elektrických obvodů (motor vypnut)

 
Seriova_diagnostika_004

Odpojeny MAF, MAPmezichladiče, Tmotoru, Tpaliva.

 

Následně uložené DTC

 
Seriova_diagnostika_005
 

Tento test prokázal, že předchozí zobrazované hodnoty nejsou tzv. náhradními hodnotami a přenos informací ze snímačů k řídicí jednotce není zjevně přerušen.

Paralelní diagnostika

Pro bezproblémový start je mimo jiné zásadní dobrý stav akumulátoru. Z tohoto důvodu byla provedena kontrola startovacího napětí akumulátoru a činnosti alternátoru pomocí osciloskopu. Měřící sonda osciloskopu připojena na (+) pól AKU.

Oscilogram č. 1: Test startovacího napětí AKU (+) a dobíjení

 
Oscilogram_001
 

Dalším z předpokladů snadného startu motoru je bezvadná komprese. Tuto lze odvodit ze zátěže při startu (ekvivalentem startovací proud, případně napětí). Předem je nutno zamezit přívodu paliva do motoru. V našem případě jsme využili možnosti vypnutí vstřikovačů pomocí přístroje KTS.

 
Seriova_diagnostika_0065
 

A provedli jsme test relativní komprese pomocí osciloskopu.

Oscilogram č. 2: Test relativní komprese pomocí startovacího napětí osciloskopem

 
Oscilogram_002
 

Následně bylo přistoupeno ke kontrole systému žhavení, přičemž nám byly nápomocny informace ze systému BOSCH ESItronic.

Kontrola systému žhavení

 
Seriova_diagnostika_007

El. schéma systému

 

Popis funkce systému žhavení:
Řídicí jednotka motoru A 1.1 ukostří svorku 2 (85) relé žhavení K 1.312 pomocí pinu B90. Tím dojde k průchodu proudu přes ovládací cívku relé žhavení a následně k sepnutí kontaktu 4 (87) výkonové části relé. Od tohoto okamžiku je přiváděno stálé napětí ze svorky 9 (30) relé ke žhavicím svíčkám. Jelikož jsou žhavicí svíčky trvale ukostřeny (přes závit na tělese svíčky), začne procházet obvodem proud. Vše trvá do doby, než řídicí jednotka ukončí průchod proudu ovládací cívkou relé přerušením ukostření svorky 2 (85) skrze pin B90.

Umístění relé a pojistek

Seriova_diagnostika_008
Seriova_diagnostika_009

Kontrola průtoku proudu ke žhavicím svíčkám pomocí proudových kleští a osciloskopu

 
Foto_001

Obr. 3: Pohled na připojení proudových kleští k přívodnímu vodiči (liště) žhavících svíček

 

Oscilogram 3: CH1 Napětí žhavení, CH2 Proud žhavicích svíček (proudové kleště CA600)

 
Oscilogram_003

Žhavící svíčky jsou bez napájení - nutná kontrola obvodu žhavení.

 

Kontrola pojistek a relé žhavení

 
Foto_002

Obr. 4: Kontrola pojistek a relé – pohled na měřeném vozidle (pojistková skříň č. 3)

 

Kontrola pojistek a relé žhavení

 
Foto_003

Obr. 5: Kontrola odporu pojistek multimetrem

 

Z důvodu spálené pojistky F3.5 (80A) bylo nutno provést kontrolu obvodu žhavení na zkrat na kostru vozidla.

Kontrola obvodu žhavení na zkrat na kostru

 
Foto_004

Obr. 6: Vizuélní kontrola pásového vodiče (lišty) žhavicích svíček

 

 
Foto_005

Obr. 7: Kontrola zkratu svorky 87 relé žhavení na kostru při rozpojeném konektoru vodiče žhavících svíček

 

 
Foto_006

Obr. 8: Kontrola zkratu sv. 87 na přívodní vodič svorky 30

 

 
Foto_007

Obr. 9: Kontrola zkratu sv. 85 na přívodní vodič svorky 30

 

 
Foto_008

Obr. 10: Kontrola zkratu sv. 86 na přívodní vodič svorky 30

 

 
Foto_010

Obr. 11:Kontrola přívodního vodiče žhavení na zkrat na kostru

 

 
Foto_011

Obr. 12: Kontrola žhavicí svíčky válce 1 na zkrat na kostru

 

 
Foto_012

Obr. 13: Kontrola žhavicí svíčky válce 4 na zkrat na kostru
Pozn: Žhavící svíčky 2. i 3. válce měly odpor v rozsahu 0,4 až 0,6 Ω - OK.

 

 
 

 
Foto_013

Obr. 14: Porovnání odporů žhavicích svíček

 

 
Foto_014

Obr. 15: Kontrola zkratu vodičů pojistky F 3.5 (80A)

 

Kontrola napájení patice relé žhavení

 
Foto_015

Obr. 16: Kontrola přívodního napětí k pojistce F 3.5 (80A)

 

 
Foto_016

Obr. 17: Kontrola napětí svorky 86 (od pojistky F 1.4) při zapnutém zapalování vůči kostře

 

 
Foto_017

Obr. 18: Kontrola napětí svorky 30 (od pojistky F 3.5 80A) vůči kostře

 

 
Foto_018

Obr. 19: Kontrola napětí svorky 85 (od ECU B90) vůči kostře při zapnutém zapalování

 

 
Foto_019

Obr. 20: Kontrola napětí svorky 87 (ke žhavicím svíčkám) vůči kostře při zapnutém zapalování

 

 
 

Kontrola přívodní lišty žhavicích svíček

 
Foto_020

Obr. 21: Sestava přívodní lišty žhavicích svíček

 

 
Foto_021

Obr. 22: Kontrola el. odporu přívodní lišty žhavicích svíček

 

 
Foto_022

Obr. 23: Kontrola el. odporu přívodního vedení žhavicích svíček mezi svorkou 87 a konektorem

 

Kontrola relé žhavení pomocí multimetru (měření odporu spínaných kontaktů) a AKU

 
Foto_023

Obr. 24: Test spínání vadného relé žhavení

 

 
 

 

Komentář k videu: Relé žhavení cvaká, ale výkonové kontakty 30 a 87 (spínané) nejsou v okamžiku přivedení napětí (průtoku proudu přes cívku relé mezi kontakty 85 a 86) spojeny. Na multimetru je nekonečný odpor „OL“. Nutná výměna relé. Relé nepouští proud ke žhavicím svíčkám.

 

 
Foto_024

Obr. 25: Detail poškozeného relé žhavení

 

 
Foto_025

Obr. 26: Test spínání dobrého relé žhavení

 

 
 

 

Pozn.: Test relé žhavení sériovou čtečkou pomocí testu akčních členů je zavádějící (relé cvaká – vzniká dojem, že je OK), protože dokáže otestovat pouze ovládací část systému, nikoliv i výkonovou část! Nutno kontrolovat současně fyzické sepnutí kontaktů 30 a 87 multimetrem, případně měřit proud ke žhavicím svíčkám proudovými kleštěmi.

 

 
Foto_026

Obr. 27: Pohled na kontakty relé žhavení (70A)

 

 
Foto_027

Obr. 28: Pohled na označení relé žhavení (70A)

 

Kontrola žhavení po výměně pojistky F3.5 (80A), relé žhavení a žhavicích svíček

 
Foto_028

Obr. 29: Kontrola proudu žhavicích svíček kleštěmi CA60

 

Oscilogram č. 4: CH1 napětí AKU (+), CH2 proud žhavicích svíček (proudové kleště CA60, 1mV/10A), 800 ms/div

 
Oscilogram_004

Neúspěšný start (slabá AKU) - předžhavení

 

Oscilogram č. 5: CH1 napětí AKU (+), CH2 proud žhavicích svíček (proudové kleště CA60, 1mV/10A), 800 ms/div

 
Oscilogram_005

Neúspěšný start (slabá AKU) - pokračování

 

Oscilogram č. 6: CH1 napětí AKU (+), CH2 proud žhavicích svíček (proudové kleště CA60, 1mV/10A), 800 ms/div

 
Oscilogram_006

Vybitá AKU start s nabíječkou – zapnuto zapalování bez startu

 

Oscilogram č. 7: CH1 napětí AKU (+), CH2 proud žhavicích svíček (proudové kleště CA60, 1mV/10A), 800 ms/div

 
Oscilogram_007

Vybitá AKU start s nabíječkou – zapnuto zapalování bez startu - pokračování
Pozn.: Max. doba žhavení cca 2min

 

Oscilogram č. 8: CH1 napětí AKU (+), CH2 proud žhavicích svíček (proudové kleště CA60, 1mV/10A), 800 ms/div

 
Oscilogram_008

Vybitá AKU start s nabíječkou – zapnuto zapalování a následný start

 

 
Foto_029

Obr. 30: Porovnání kouřivosti motoru cca 15s po studeném startu před a po opravě žhavení

 

 
 

Po opravě systému žhavení byla provedena ještě kontrola „Porovnání množství“ vstřikovaného paliva jednotlivými vstřikovači pomocí čtečky Bosch KTS v menu „Testy funkcí“ v systému „Řízení motoru“.

Kontrola korekcí vstřikované dávky pomocí zobrazovaných hodnot


 
Seriova_diagnostika_010
 

 
Seriova_diagnostika_011
 

Závěr

Projevy reklamované závady – špatné studené starty s bílým kouřem a nepravidelným volnoběhem byly způsobeny nefunkčním systémem žhavení. Prvotní příčinou byla zkratovaná žhavicí svíčka na válci č. 4. Průtok zkratového proudu následně poškodil spínací kontakt (87) relé žhavení a spálení pojistky F3.5 (80A). Dále byla zjištěna snížená kapacita akumulátoru. Výsledky testů dobíjení, relativní komprese i porovnání množství paliva jednotlivých vstřikovačů byly v pořádku.

Tento případ nám ukázal, že nestačí pouze měnit spálené pojistky a neprovádět další kontrolu z hlediska přítomnosti nadměrné proudové zátěže. Také se nevyplácí spoléhat se na polovičaté otestování funkce systému. Zde konkrétně svítí kontrolka žhavení po zapnutí klíčku zapalování a po chvíli zhasne, aniž by ke žhavení docházelo. Také test relé na cvakání nám nedokáže na 100% odhalit jeho závadu, pokud současně netestujeme i kvalitu spojení kontaktů 30 a 87, případně současně neměříme proud tekoucí ke žhavicím svíčkám (byli jsme bohužel až 3. servis, který závadu OPRAVDU odstranil…).

Ze zkušeností lze při diagnostice žhavení vřele doporučit použití proudových kleští – nejprve změříme proud přicházející do všech žhavicích svíček současně a následně proud jedné žhavicí svíčky. Pokud jsou všechny žhavicí svíčky v pořádku a systém je funkční, měl by být celkový proud násobkem proudu jediné svíčky. Pokud tomu tak není, je třeba odměřit proud k jednotlivým žhavicím svíčkám a určit vadný obvod. Je nutno mít na paměti, že proudový odběr je závislý na odporu žhavicích svíček, jenž se vzrůstající teplotou roste (např. z 0,3 Ω na 30 Ω). Tím pádem je potřeba počkat na vyhodnocení proudového odběru po jeho stabilizaci (kdy už proud neklesá), protože rozdíl ve velikosti proudu může být klidně dvojnásobný.

Na tento článek navazujeme dalšími články:


Za tým fy MOTOR expert s.r.o. a AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.

Bc. Dalibor Plischke, DiS.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pokračováním v prohlížení a používání tohoto webu souhlasíte s našimi zásadami používáním souborů cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close