Svíticí kontrolky ABS a MIL u vozu Peugeot 307

Svíticí kontrolky ABS a MIL u vozu Peugeot 307

Svíticí kontrolky ABS a MIL u vozu Peugeot 307

Svíticí kontrolky ABS a MIL u vozu Peugeot 307

V pořadí druhý článek rozšiřuje téma diagnostiky otáčkových snímačů, konkrétně o aplikaci využívanou systémem ABS pro sledování rychlosti otáčení kol vozidla. V našem případě způsobujícím deaktivaci systému ABS signalizovanou příslušnou kontrolkou.


Dále čtenáře seznámíme s možností diagnostiky brzdového spínače a v závěrečné části se budeme věnovat zjišťování závady v systému podtlakem řízeného EGR ventilu, jenž byla důvodem svícení kontrolky MIL. Opět si ukážeme možnosti využití sériové čtečky, digitálního osciloskopu a jako bonus jsme zařadili i testy pomocí multimetru.

Základní informace

Údaje k vozidlu
Peugeot 307, 2.0 HDI, 66 kW, model T5, kód motoru RHY, systém vstřikování Common Rail.

Projev závady
Svítící kontrolky ABS a MIL. Nefunkční ABS, snížený výkon motoru – nouzový režim.

Použité přístroje a pomůcky

obr-001-a-seriova-diagnostika-bosch

Diagnostika Bosch

Osciloskop Diana

Osciloskop Diana

obr-001-c-tlakova_sonda_HD26A

Tlaková sonda HD26A

obr-001-d-podtlakova_pumpa_Geko

Podtlaková pumpa Geko

obr-001-e-multimetr_Mastech_MY-68

Multimetr Mastech MY-68

Postup diagnostiky

1. Kontrola paměti závad


Paměť závad systému ABS + Paměť závad systému řízení motoru

Paměť závad systému ABS
Paměť závad systému řízení motoru

2. Kontrola funkce snímače otáček LZ kola

Uložené závady

 
Uložené závady
 

Obr. 2: Připojení sond osciloskopu ke snímači otáček LZ kola

Připojení sond osciloskopu ke snímači otáček LZ kola

Oscilogram č. 1: Průběh napětí na snímači otáček LZ kola

 
Průběh napětí na snímači otáček LZ kola

Komentář: Napěťové pulzace 1V a 0,5V se musí pravidelně střídat s frekvencí odpovídající rychlosti otáčení kola. Čím větší otáčky (rychlost jízdy), tím vyšší frekvence (počet napěťových pulzů za časovou jednotku).

 

Obr. 3: Pohled na impulzní kroužek snímače otáček LZ kola před a po očištění

Pohled na impulzní kroužek snímače otáček LZ kola před a po očištění

Oscilogram č. 2: Signál snímače LZ kola po odstranění nečistot z impulzního kroužku

 
Signál snímače LZ kola po odstranění nečistot z impulzního kroužku

Komentář: Nutná detailní kontrola snímané části impulzního kola - náboje LZ kola.

 

Obr. 4: Detailní kontrola náboje LZ kola po demontáži z osy (impulzní část)

 
Detailní kontrola náboje LZ kola po demontáži z osy (impulzní část)
 

Obr. 5: Pohled na zástavbu snímače otáček LZ kola po demontáži náboje z osy – čepu

 
Pohled na zástavbu snímače otáček LZ kola po demontáži náboje z osy – čepu
 

Oscilogram č. 3: Signál snímače LZ kola po výměně náboje kola (vč. impulzního kroužku)

 
Signál snímače LZ kola po výměně náboje kola (vč. impulzního kroužku)

Komentář: Po provedení zkušební jízdy systém ABS bez závad.

 

Pro podtržení vysoké informační hodnoty záznamu signálu snímače otáček provedeného osciloskopem (vidíme signál komplexně – kvalitu napájení, pravidelnost průběhu, rušení….), přikládáme i alternativní záznam hodnot rychlostí jízdy pomocí sériové čtečky, viz obr. 6.

Obr. 6: Záznam hodnot snímačů rychlosti sériovou čtečkou

 
Záznam hodnot snímačů rychlosti sériovou čtečkou
 

3. Kontrola brzdového spínače (dvojitý)

Uložená závada

obr-006a-ulozena_zavada

Obr. 7: Zástavba brzdového spínače a připojení sond osciloskopu

Zástavba brzdového spínače a připojení sond osciloskopu


Oscilogram č. 4: Napětí na spínači brzdového pedálu: pin 1 (zelený) +12V, pin2 (žlutý) spínač 1, pin 3 (modrý) + 12V, pin 4 (červený) spínač 2

 
Napětí na spínači brzdového pedálu

Komentář: Červený signál a žlutý signál musí byt k sobě inverzní (zrcadlově obrácené) – jeden spínač sepne (12V) a druhý rozepne (0V) a naopak. Pokud tomu tak není, ECU zapíše závadu nevěrohodnosti signálu snímače 1 a 2 (1/2), viz paměť závad. Spínače spínají (+) napětí 12V.

 

Oscilogram č. 5: Nový brzdový spínač pin 1 (zelený) +12V, pin2 (žlutý) spínač 1, pin 3 (modrý) + 12V, pin 4 (červený) spínač 2

 
Nový brzdový spínač

Komentář: Paměť závad bez zápisu, funkce OK.

 

4. Kontrola funkce systému recirkulace výfukových plynů

Uložená závada

Uložená závada

Obr. 8: Přehled systému recirkulace výfukových plynů

 
Přehled systému recirkulace výfukových plynů
 

Popis funkce systému recirkulace výfukových plynů (EGR)
Na základě datových polí (zohledňujících mez kouřivosti) ovládá řídící jednotka motoru (ECU) množství zpětně přisávaných výfukových plynů do sání motoru. K tomuto slouží podtlakem řízený EGR ventil (J22.6). Pokud požaduje ECU otevřít ventil EGR (volnoběh, částečná zátěž), aktivuje elektromagnetický ventil EGR (Y10.13) tak, aby přivedl odpovídající podtlak k membránové dóze EGR ventilu J22.6 (zvětšením střídy PWM signálu). Čím bude podtlak vyšší, tím bude EGR ventil více otevřen a bude přisáváno větší množství výfukových plynů na úkor čerstvého vzduchu.

Obr. 9: Princip funkce podtlakem řízeného EGR ventilu

 
Princip funkce podtlakem řízeného EGR ventilu

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=Qbjk4b2JtcU

 


Obr. 10: Podtlakem řízený EGR ventil

 
Podtlakem řízený EGR ventil

Zdroj: https://www.autodily-pema.cz/autodily/peugeot/307-sw/2.0-hdi-90-66kw/

 

Z hlediska diagnostiky EGR systému je nutné zkontrolovat:

  • pneumatickou soustavu - vakuové čerpadlo (hodnotu podtlaku), podtlakové vedení (těsnost a průchodnost) a membránovou dózu EGR ventilu (na těsnost) - lze provést např. vakuovou pumpou s manometrem.
  • činnost elektronického řízení - funkci elektropneumatického ventilu EGR (střídu PWM signálu a nastavený tlak v dóze EGR ventilu) - test je možný např. pomocí osciloskopu, případně sériové čtečky (střída, zobrazované hodnoty) a tlak pomocí tlakové sondy nebo vakuové pumpy s manometrem.
  • stav mechaniky ventilu EGR (volný chod ventilu, poloha ventilu) - pomocí kontroly množství nasávaného vzduchu nebo velikosti tlaku v sání, při otevření a zavření EGR ventilu, v zobrazovaných hodnotách sériové čtečky.
  • stav zpětného vedení výfukových plynů vč. EGR ventilu a sání (na průchodnost) – pokud máme databázi je možné bezdemontážní vyhodnocením množství nasávaného vzduchu v závislosti na poloze EGR ventilu a otáčkách motoru.

Obr.11: Připojení osciloskopu při měření elektromagnetického ventilu EGR (PWM EGR)

 
Připojení osciloskopu při měření elektromagnetického ventilu EGR (PWM EGR)
 

Obr.12: Detail připojení měřících sond osciloskopu na elektromagnetický ventil EGR

 
Detail připojení měřících sond osciloskopu na elektromagnetický ventil EGR
 

Oscilogram 6: Pedál plynu CG3 (zelená), tlak PWM EGR (žlutá), PWM EGR pin 1 (modrá), PWM EGR pin 2 (červená) – zapnuto zapalování

 
Oscilogram 6
 

Oscilogram 7: Pedál plynu CG3 (zelená), tlak PWM EGR (žlutá), PWM EGR pin 1 (modrá), PWM EGR pin 2 (červená) – volnoběh

 
Oscilogram 7
 

Oscilogram č. 8: Pedál plynu CG3 (zelená), tlak PWM EGR (žlutá), PWM EGR pin 1 (modrá), PWM EGR pin 2 (červená) – částečná zátěž

 
Oscilogram č. 8
 

Oscilogram č. 9: Pedál plynu CG3 (zelená), tlak PWM EGR (žlutá), PWM EGR pin 1 (modrá), PWM EGR pin 2 (červená) – plný plyn

 
Oscilogram č. 9
 

Obr. 13: Kontrola výkonu vakuového čerpadla

 
Kontrola výkonu vakuového čerpadla
 

Obr. 14: Test těsnosti pneumatického vedení a membránové dózy EGR ventilu

 
Test těsnosti pneumatického vedení a membránové dózy EGR ventilu
 

Obr. 15: Vizuální kontrola vedení k dóze EGR

 
Vizuální kontrola vedení k dóze EGR
 

Obr. 16: Kontrola těsnosti membránové dózy EGR ventilu

 
Kontrola těsnosti membránové dózy EGR ventilu
 

Oscilogram č. 10: Test průchodnosti a mechanického stavu EGR ventilu (pomocí vakuové pistole a MAF senzoru) – CH1: PWM EGR pin 2 (9,6 ms/div), CH2: MAF senzor pin 5 (200 ms/div)

 
Test průchodnosti a mechanického stavu EGR ventilu

Pozn. k provedení testu: Vakuovou pistoli připojíme přímo k dóze EGR ventilu, motor necháme běžet na volnoběh, přičemž sledujeme reakci váhy vzduchu na změnu podtlaku v membránové dóze EGR ventilu (viz oscilogram č. 10 a obr. 18). Při vyvolání podtlaku (obr. 17 a) musí EGR otevírat přívod výfukových plynů, čímž dojde k poklesu množství čerstvého nasávaného vzduchu proudícího přes MAF senzor a také k nárůstu tlaku v sacím potrubí a naopak. Pokud k tomuto nedojde - je problém v neotevírajícím EGR ventilu.

 

Obr. 17: Vakuovou pistolí nastavený podtlak v dóze EGR ventilu

 
Vakuovou pistolí nastavený podtlak v dóze EGR ventilu
 

Obr. 18: Průběh testu průchodnosti a mechanického stavu EGR ventilu zaznamenaný pomocí sériové čtečky

 
Průběh testu průchodnosti a mechanického stavu EGR ventilu zaznamenaný pomocí sériové čtečky
 

Oscilogram č. 11: PWM EGR pin 2 (zelený), podtlak k dóze EGR (žlutý), MAF pin 5 (modrý), plyn CG3 (červený) – vypnutý motor

 
Oscilogram č. 11
 

Oscilogram č. 12: PWM EGR pin 2 (zelený), podtlak k dóze EGR (žlutý), MAF pin 5 (modrý), plyn CG3 (červený) – volnoběh

 
Oscilogram č. 12

Komentář: Přání ECU otevřít EGR ventil a snížit tak aktuální hmotnost nasávaného vzduchu na hodnotu požadované hmotnosti nebyl pro závadu elektromagnetického ventilu „vyslyšen“ – ventil zůstává v poloze zavřeno a je nutná jeho výměna.

 

Oscilogram č. 14: PWM EGR pin 2 (zelený), podtlak k dóze EGR (žlutý), MAF pin 5 (modrý), plyn CG3 (červený) – volná akcelerace – max.

 
Oscilogram č. 14

Komentář: V době maximální akcelerace je požadavek ECU na maximální množství nasávaného vzduchu pro max. možnou dávku paliva. V této době musí být EGR zavřený. Což je i náš případ (požadovaná i aktuální hmotnost vzduchu je totožná).

 

Po výměně elektromagnetického ventilu EGR
Oscilogram č. 15: PWM EGR pin 2 (zelený), podtlak k dóze EGR (žlutý), MAF pin 5 (modrý), plyn CG3 (červený) - nový elektromagnetický ventil EGR – zapnuto zapalování

 
Po výměně elektromagnetického ventilu EGR Oscilogram č. 15

PWM EGR pin 2 (zelený), podtlak k dóze EGR (žlutý), MAF pin 5 (modrý), plyn CG3 (červený)

 

Oscilogram č. 16: Nový elektromagnetický ventil EGR - volnoběh - PWM EGR pin 2 (zelený), podtlak k dóze EGR (žlutý), MAF pin 5 (modrý), plyn CG3 (červený)

 
Nový elektromagnetický ventil EGR - volnoběh

Komentář: Aktuální i požadovaná hmotnost nasávaného vzduchu je srovnatelná – funkce EGR systému je v pořádku.

 

Oscilogram č. 17: Nový elektromagnetický ventil EGR - volná akcelerace – max. - PWM EGR pin 2 (zelený), podtlak k dóze EGR (žlutý), MAF pin 5 (modrý), plyn CG3 (červený)

 
Nový elektromagnetický ventil EGR - volná akcelerace – max.

Komentář: Bez závad.

 

Test multimetrem

Pro kompletnost popisu diagnostiky systému EGR uveďme ještě možné testy pomocí multimetru.

Obr. 19: Kontrola odporu cívky elektromagnetického (PWM) ventilu EGR

 
Kontrola odporu cívky elektromagnetického (PWM) ventilu EGR
 

Obr. 20: Kontrola napájení elektromagnetického (PWM) ventilu EGR

 
Kontrola napájení elektromagnetického (PWM) ventilu EGR
 

Obr. 21: Hodnoty změřené na novém elektromagnetickém (PWM) ventilu EGR při akceleraci

 
Hodnoty změřené na novém elektromagnetickém (PWM) ventilu EGR při akceleraci
 

Obr. 22:Hodnoty změřené na novém elektromagnetickém (PWM) ventilu EGR ve volnoběhu

 
Hodnoty změřené na novém elektromagnetickém (PWM) ventilu EGR ve volnoběhu
 

Závěr

Na uvedeném příkladu vozidla Peugeot bylo demonstrováno, jakou má v případě statických závad vnitřní diagnostika řídícími jednotkami úspěšnost s odhalováním závad. U všech závad byl správně identifikován systém vykazující problém (EGR systém), v případě závady snímače ABS a spínače brzdového pedálu byl dokonce bezchybně určen i konkrétně vadný komponent. Z výše uvedeného vyplívá i úspěšnost využití pomoci sériové čtečky, jako komunikačního prostředníka mezi příslušnou řídící jednotkou a člověkem provádějícím diagnostiku.

Také jsme si ukázali možnosti sériové i paralelní diagnostiky ve vzájemném porovnání. Pozornému čtenáři jistě neunikla nesporná výhoda využití osciloskopu oproti sériové čtečce, v případě vyhodnocování signálu snímače otáček kola. Sériová čtečka nám zde dokáže poskytnout pouze informaci o vypočtené rychlosti konkrétního kola, případně vozidla. Z porovnání těchto hodnot jsme bohužel schopni lokalizovat jen, o který snímač se jedná, ale nemáme žádnou představu o tom, zda je problém v napájení snímače, tvaru signálu či máme tu čest se závadou v přenosu signálu do řídící jednotky, vyhodnocující daný signál (možno porovnat např. oscilogramy č. 1 až 3 s obr. 6).

V závěrečné části věnované diagnostice podtlakem řízeného systému EGR jsme předvedli výhodné společné využití prostředků paralelní a sériové diagnostiky. Velmi užitečným pomocníkem je v tomto případě porovnání požadovaných a aktuálních hodnot v menu sériové čtečky. Samozřejmě pro vyloučení chyb vstupních údajů do řídící jednotky a ověření ovládacích signálu (střída PWM ventilu, podtlak v dóze EGR ventilu), je nenahraditelná kontrola paralelními prostředky. Zde byl konkrétně použit osciloskop s tlakovou sondou a podtlaková pumpička. V případě kdy nemáme k dispozici osciloskop, je možná diagnostika s „ořezanými“ diagnostickými prostředky: čtečka – podtlaková pumpička – multimetr. Mimo uvedené je možná diagnostika elektronické regulace elektropneumatického ventilu pomocí proudových kleští nebo s využitím převodníku střídy na napětí.

Věříme, že čas strávený při čtení našeho článku nebyl pouze jalovým a informace zde obsažené vám budou nápomocny ve vaší diagnostické praxi, případně rozšíří vaše obzory v dané problematice. Takové je alespoň naše přání.

U dalších článků s diagnostickou tématikou, se za tým fy. MOTOR expert s.r.o. ve spolupráci s fy AUTODIAGNOSTIKA KLOC s.r.o., těší autor článku


© Bc. Dalibor Plischke, DiS. – MOTOR expert, s. r. o.

Zajímejte se, vzdělávejte a buďte v kontaktu.

Den autodiagnostiky

2 Comments

  1. Autoopravna Stanislav Míšek napsal:

    Díky za perfektní zpracování !!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pokračováním v prohlížení a používání tohoto webu souhlasíte s našimi zásadami používáním souborů cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close