Zásady ochrany soukromí
 
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1) Úvod
2) Kdo je správce?
3) Informace, které shromažďujeme
4) Co děláme s informacemi, které shromažďujeme?
5) Předání osobních údajů třetím osobám
6) Předávání dat mimo Evropskou unii
7) Zabezpečení informací osobních údajů
8) Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
9) Mlčenlivost
10) Závěr1) Úvod

Tyto zásady ochrany soukromí jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tyto zásady stanovují, jak společnost MOTOR expert s. r. o. (zpracovatel) a AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r. o. (správce), používá a chrání veškeré informace, které poskytujete informačnímu webu, běžícímu na doméně uvedené v bodě 2) - při jeho používání. Rozsah a podrobné informace specifikujeme pro každou softwarovou platformu, na které internetové stránky na níže uvedených doménách provozujeme. Správci se zavazují zajistit, aby Vaše soukromí bylo chráněno. Pokud Vás požádáme o poskytnutí určité informace, kterou můžete být identifikováni při použití těchto webových stránek, pak si můžete být jisti, že budou použity pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Provozovatel může změnit tyto podmínky a aktualizovat tuto stránku. Pokud k tomu dojde budete o tom informování prostřednictvím elektronické pošty.


2) Kdo je správce?

Společnosti MOTOR expert s. r. o. , IČ: 258 727 61, se sídlem Žižkova 2567/3, 750 02 Přerov 2, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod spisem oddíl C, vložka 23823, a AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r. o., se sídlem Veleslavínská 48/39, 162 00, Praha, zapsaná dne 3.5.2011 v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 179563, provozující následující webové stránky (aplikace) na platformách:

 • Stránku Dne autodiagnostiky:
  https://www.denautodiagnostiky.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme, tzn. že určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají nebo budou pomáhat. Podrobnější informace jsou uvedeny níže.

Kontaktní údaje na nás
V případě, že se na nás budete chtít v průběhu zpracování dat obrátit, můžete kontaktovat pověřence Pavla Kloce - správce na telefonním čísle +420 800 66 44 66 nebo na e-mailu: poverenec(zavináč)autodiagnostik(tečka)cz, nebo na korespondeční adrese AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r. o., Veleslavínská 48/39, 162 00, Praha 6.


3) Informace, které shromažďujeme

Můžeme shromažďovat následující informace dle provozovaných platforem a webových služeb:

 • Stránky konference
  Jméno, příjmení a kontaktní informace např. akademický titul, poštovní nebo e-mailovou adresu, faxové a telefonní číslo, název společnosti, název funkce ve společnosti. Dále data Cookies historii pohybu a chování návštěvníků za účelem optimalizace výkonostního marketingu.

Úplný seznam možných cookies, které můžeme na výše uvedených stránkách sledovat, naleznete v samostatném dokumentu Zásady používání cookies.


4) Co děláme s informacemi, které shromažďujeme?

Tyto informace nám slouží jako podklady k analýzám, které vypracováváme, abychom lépe porozuměli vašim potřebám, abychom Vám - našim zákazníkům mohli poskytovat lepší služby. Informace shromažďujeme zejména z těchto důvodů:

 • Vedení účetnictví
  Jste-li zákazníkem internetových obchodů, Vaše osobní údaje a/nebo fakturační údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů v souladu se Zákonem o účetnictví 563/1991 Sb. V rámci uzavírání a podpisu kupních smluv se může např. jednat o fakturace, registrace v e-shopu, .
 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  Jste-li zákazníkem internetových obchodů, Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a kontaktní informace např. poštovní nebo e-mailovou adresu, faxové a telefonní číslo, název společnosti nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy. Může se jednat např. o dodání zboží, zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, servisní komunikaci, řešení záruk, výměny či vrácení zboží (dobropisy), výkup zboží oproti slevám, poskytování podpory na Vaši žádost. Data uchováváme po dobu 10 let od poslední objednávky.
 • Zasílání reklamních e-mailů newsletterů a telefonický kontakt
  Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon, název firmy ve které pracujete nebo kterou vlastníte, na co klikáte v e-mailu a kdy jej nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Váš telefonický kontakt využíváme k občasnému oslovení Vaší osoby za účelem obchodního nebo informačního sdělení, které se týká produktů nebo služeb, které jste od nás zakoupil/a. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky o nových produktech, speciálních nabídkách nebo dalších informacích, zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky. V této souvislosti Vás můžeme kontaktovat za účelem průzkumu trhu. Tento souhlas můžete odvolat použitím zasláním žádosti na e-mailovou adresu info(zavináč)autodiagnostik(tečka)cz. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete zrušit také kliknutím na odhlašovací odkaz v každém zaslaném e-mailu.
 • Pokud nejste naším zákazníkem
  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. Souhlas jste nám udělili na jedné nebo více stránkách provozovaných na doménách uvedených v bodě 2). Tento souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Zlepšení našich produktů a služeb a vedení interních záznamů
  Pokud jste naším zákazníkem a využíváte produkty, ke kterým nabízíme rozšířenou technickou podporu v podobě zaškolení zdarma, telefonické podpory na bezplatné lince a přístupu do stránek podpory, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa, telefon, název firmy ve které pracujete nebo kterou vlastníte. Tato data zpracováváme, abychom mohli identifikovat Vaši osobu z důvodu oprávněnosti Vašeho požadavku na čerpání rozšířené technické podpory, kterou poskytujeme zdarma pouze našim zákazníkům. Tento souhlas můžete odvolat zasláním žádosti na e-mailovou adresu info(zavináč)autodiagnostik(tečka)cz.
 • Pokročilý (výkonnostní) marketing na základě souhlasu
  Pouze na základě tohoto Vašeho souhlasu můžeme PROVÁDĚT e-mailový marketing, marketingové ankety, vytvářet personalizaci produktů a nabídky na Vaše přání. Vaši e-mailovou adresu nebo další automaticky získané údaje můžeme využít např. pro remarketing, retargeting, bannerovu reklamu, cílení reklamy na Facebook.com, Seznam.cz, Google.com a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Souhlas lze samozřejmě kdykoli zasláním žádosti na e-mailovou adresu info(zavináč)autodiagnostik(tečka)cz.
 • Fotografická a audio-video dokumentace na živých akcích
  Vaše osobní údaje v rozsahu: fotografií, audiovizuálních nebo audio záznamů, které mohou zachycovat Vaše biometrické údaje např. tvář, celou postavu, chůzi, Váš hlas apod. na živých akcích, pořádaných naší společnostmi MOTOR expert s. r. o. a AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r. o., jako jsou školení, konference - zejména Den autodiagnostiky, nebo jiné živé akce pořádané, spolupořádané, nebo na které se oficiálně naše společnost účastní. Tyto údaje zpracováváme za účelem zpracování reklamních videí, výukových videí, tvorby video dokumentů, přepisu přednášek či tvorbu pozvánek a reklamních upoutávek na další živé akce. To vše na základě Vašeho souhlasu zpracováváme po dobu 10 let od udělení. Tento souhlas můžete odvolat zasláním žádosti na e-mailovou adresu info(zavináč)autodiagnostik(tečka)cz.

Délka trvání uchování dat dle jednotlivých domén je uvedena výše, avšak pokud máte na jedné z našich stránek (domén) vytvořený účet, pak Vaše data uchováváme, dokud je Váš účet aktivní nebo tak dlouho, jak to bude nutné, abychom Vám mohli poskytovat doprovodné služby.

Zjednodušeně řečeno shromažďujeme Vaše údaje když: navštěvujte nebo využíváte naše webové stránky, používáte naše aplikace nebo nás najdete na sociální síti, když využíváte komunikační kanály pro zákazníky. Dále pokud využíváte naše služby, pokud se přihlásíte k odběru jednoho nebo více našich newsletterů. Pokud kontaktujete naši zákaznickou linku, pokud se účastníte našich obchodních, vzdělávacích, nebo konferečních akcí, nebo s námi spolupracujete v roli zákazníka, spotřebitele, obchodního partnera, dodavatele, subdodavatele či jiného subjektu, který s naší společností navázal obchodní nebo profesní vztah.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po celé období běhu výše stanovených promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší období archivace nebo jsme na konkrétních internetových stránkách neuvedli jinak.


5) Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup jen ti zaměstnanci naší společnosti, kteří jsou k tomu oprávněni. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit "lépe" než my a na dané zpracování se specializují. Jedná se zejména o subdodavatele v rámci provoz cloudu, marketigových, analytických služeb, zálohovacích služeb, mailserverů, zabezpečení a serverové infrastruktury. Na písemné vyžádání Vám rádi poskytneme aktuální seznam našich subdodavatelů. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování dat. Zavazujeme se Vám, že při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.


6) Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů provádíme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany v souladu se směrnicí Rady (EU) 2016/679 .


7) Zabezpečení informací osobních údajů

Chráníme osobní údaje a zajišťujeme vysokou míru bezpečnosti nám poskytnutých informací pomocí moderních technologií. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění, máme zavedené vhodné organizační opatření fyzické, elektronické vč. řídicích postupů s cílem dosáhnout maximální ochrany a zabezpečení informací shromažďovaných online. Technologie a postupy, které zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů, jsou následující:

 • Provozované systémy jsou poskytovány uživatelům pouze přes zabezpečený HTTPS certifikát TLS 1.2 SHA-256 se šifrováním RSA od certifikační autority Let's Encrypt (DST Root CA X3).
 • Použité technologie opensource Wordpress.
Internetové projekty jsou provozovány na kvalitním hardware s podporou NBD. Servery běží na linuxovém jádře. Systémy máme aktualizované a velký důraz přikládáme aplikaci bezpečnostních hotfixů v rámci systému i provozovaných aplikací. Data zálohujeme každý den na zabezpečené datové úložiště. Přenos dat i jejich úložiště je šifrováno.


8) Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte celou řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info(zavináč)autodiagnostik(tečka)cz a vzneste žádost zpracovateli osobních údajů. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

 • Právo na přístup - Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Správce má právo, za poskytnutí informace podle předchozí věty, požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Právo na omezení zpracování - V případě, že se domníváte, že zpracováváme Vaše údaje nepřesně nebo nezákonně, či je zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, můžete využít Právo na omezení zpracování. Pokud nebudete chtít smazat všechny údaje a pouze omezit rozsah zpracování osobních údajů nebo účelů zpracování (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání všech obchodních sdělení.), můžete vznést námitku proti zpracování prostřednictvím e-mailu na info(zavináč)autodiagnostik(tečka)cz. Rádi se s Vámi domluvíme na úpravě zpracování a využívání Vašich osobních dat v souladu s Vaším přáním.
 • Právo na přenositelnost - Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.
 • Právo na výmaz (být zapomenut) - Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji/potřebujeme 120 dní, jelikož musíme zajistit v určitých případech jistá blokování, provedení oprav, doplnění nebo likvidaci osobních údajů a promazání všech záloh. Pokud chcete být zapomenut, stačí odeslat e-mail na info(zavináč)autodiagnostik(tečka)cz a v předmětu uvéct "Právo být zapomenut". Mějte prosím na paměti, že v některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů - Máte právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Budeme moc rádi, pokud se nejprve s Vaší nespokojeností obrátíte na nás skrze e-mail na info(zavináč)autodiagnostik(tečka)cz. Rádi Vám vyjdeme maximálně vstříc a naše případné pochybení napravíme, jsme jen lidé.

9) Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.


10) Závěr

Prohlašujeme, že splňujeme všechny legislativní povinnosti, které pro naši společnost z GDPR a dalších právních předpisů, vztahujících se k ochraně osobních údajů, vyplývají a Vaše osobní údaje budeme spravovat v souladu s právním řádem České republiky.


 

Pokračováním v prohlížení a používání tohoto webu souhlasíte s našimi zásadami používáním souborů cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close