Ohlédnutí za 12. ročníkem konference – denautodiagnostiky.cz

Ohlédnutí za 12. ročníkem konference

Den autodiagnostiky 2019

Den autodiagnostiky 2019

12. ročník konference Den autodiagnostiky 2019 je za námi. Letos v Přerově vystoupilo devět expertů ve svém oboru. Připravili jsme pro Vás stručný přehled jednotlivých přednášek.

Případové studie systémů regulace plnícího tlaku | Bc. Dalibor Plischke, DiS.

Bc. Dalibor Plischke, DiS.

V úvodní přednášce na téma „Případové studie systémů regulace plnícího tlaku“ se představil nový školitel společnosti MOTOR expert, s. r. o., pan Bc. Dalibor Plischke, DiS. Dalibor se věnoval postupné analýze vyhledávání závad s využitím sériové i paralelní diagnostiky. V rámci podrobného postupu popsal i základní principy vlastní regulace tlaku vzduchu a celého sytému vč. jednotlivých snímačů a akčních členů. Diváci ocenili velmi podrobně popsané měřené hodnoty sériové diagnostiky a neméně podrobně popsaná a okomentovaná osciloskopická měření.

Případové studie z praxe | Ing. Štěpán Jičínský

Druhou přednášku si připravil již tradiční host Ing. Štěpán Jičínský ze společnosti Robert Bosch odbytová s. r. o. Jako každý rok se i letos Štěpán s posluchači podělil o vyřešené diagnostické špeky ze své každodenní praxe. Během přednášky stihl probrat čtyři diagnostické případy a právě 4. případ byl svým způsobem kuriózní. Hlavní roli v něm sehrála X6 od BMW s poměrně pohnutou historií.

Ing. Štěpán Jičínský

Vůz po výměně motoru nejevil známky chybového stavu, avšak právě v řídicí jednotce motoru byla uložena statická závada, vztahující se k „vypnuté“ datové sběrnici LIN. Ačkoliv se závada sériové sběrnice nikterak neprojevovala, majitel vozu trval na bezchybném výpisu z paměti závad. Vedle názorného vysvětlení logického postup odhalení a odstranění závady, Štěpán uvedl, že v tomto konkrétním případě se zajímal i o další možný význam onoho nešťastného chybového kódu..

Sériová diagnostika se zaměřením na EURO 6 | Ing. Radek Jaroš

Dalším přednášejícím byl pan Ing. Radek Jaroš ze známé české společnosti DevCom s. r. o., zabývající se mimo jiné vývojem sériové a paralelní diagnostiky. Pan inženýr se věnoval zejména změnám v diagnostických postupech u vozidel odpovídajících normě EURO 6 a to z pohledu vývojáře diagnostických nástrojů.

Ing. Radek Jaroš

S přibývajícími komponenty jako jsou např. DPF filtry či SCR katalyzátory, samozřejmě narůstají i požadavky na rozšiřování kompatibility diagnostického SW o nové typy chybových kódů, měřených hodnot a funkcí jako testy akčních členů, resety adaptací, konfigurací jednotek apod. Přenáška byla velice zajímavá, jelikož pan Jaroš nehovořil pouze o emisních systémech osobních vozidel, ale i vozidel nákladních.

Servisní činnosti spojené s ADAS | Jan Krenstetter

Po obědové pauze se představil mnohými návštěvníky očekávaný a oblíbený Jan Krenstetter ze společnosti HELLA CZ, s. r. o. a opět své posluchače nezklamal poutavou přednáškou, tentokráte na téma kalibrace pokročilých asistenčních jízdních systémů (ADAS). Jan v úvodu posluchačům definoval, co vlastně ADAS systémy jsou a k čemu slouží. Dále pak demonstroval, jak se kalibrují a jaké přípravky jsou pro tyto nejmodernější nástroje potřeba.

Jan Krenstetter

Přednáška nebyla bohatá pouze z odborného hlediska, ale také ze zábavného. Za zmínku stojí, jak Honza „hasičským“ hodem rozvinul do uličky mezi diváky sedmimetrový přípravek pro kalibraci kamer pro VW. Honza umí zkrátka pobavit. Úsměvy však střídalo i zamyšlení a uvědomění si, jak jsou kalibrace budoucích bezpečnostních systémů potřebné pro snižování nehodovosti a počtu zbytečně zmařených lidských životů. Nejednoho návštěvníka překvapilo, že vybrané systémy ADAS budou již v blízké budoucnosti povinnou výbavou i nejlevnějších vozidlech.

Problematika diagnostiky nákladních vozidel EURO 6 | Ing. Andrej Haring

O problematice diagnostiky v rámci norem Euro 6 na nákladních automobilech pohovořil soudní znalec, expert a školitel s mezinárodní působností pan Ing. Andrej Haring. Andrejovy přednášky jsou vždy nadupané hodnotnými informacemi a s ohledem na jeho ohromné znalosti a zkušenosti spíše odlehčené, aby byly dobře stravitelné i pro diagnostiky, specializující se převážně na osobní vozy.

Ing. Andrej Haring

Aby dobře vynikly odlišnosti systémů Euro 6, porovnával je Andrej se systémy Euro 5. Převážně se jednalo o technické provedení systémů Euro 6, představení více typových provedení systémů SCR AdBlue, vylepšení logiky identifikace poruchových režimů, provázanost s dalšími subsystémy vozidla, složitější a hustší síť snímačů a v neposlední řadě rozdílná logika při aktivaci nouzových režimů vozidla jako celku. Přednáška byla velmi hodnotná pro svůj obsah a představení vybraných systémů, instalovaných v těžkých nákladních vozidlech za účelem splnění emisních norem Euro 6.

Worldwide harmonized OBD | Ing. Pavel Štěrba, Ph. D.

Neméně obsahově zajímavou přednášku na téma Palubní diagnostiky podle světového standardu WWH-OBD pro nákladní vozidla od emisní normy Euro 6 si připravil soudní znalec a diagnostický expert, autor mnoha populárních i odborných publikací Ing. Pavel Štěrba, Ph. D. ze společnosti TÜV SÜD Czech.

Ing. Pavel Štěrba, Ph. D.

Hned na úvod pan Štěrba krátce shrnul historii OBD, představil všechny komunikační protokoly a definoval aktuální stav globální harmonizace. Hlavním bodem Pavlovy prezentace bylo vysvětlení hlavních rysů WWH-OBD, s přihlédnutím na vysvětlení jednotlivých tříd závad a jejich interpretaci na straně řidiče. Velmi zajímavým příspěvkem bylo spuštění softwarového simulátoru přístrojového panelu, jehož je pan inženýr autorem a na kterém elegantní formou demonstroval projevy kontroly redinessů či přítomných závad dle jejich závažnosti.

V druhé části přednášky se posluchači dozvěděli doplňující informace k diagnostickým protokolům a zásuvkám, ke skupinám parametrů ukládaným s DTC (Freeze Frame), běžným měřeným hodnotám a stavům, kdy systém OBD může být odstaven a monitorovaným celkům. V rámci monitorovaných celků se pan Štěrba věnoval monitorování DPF, SCR, LNT, TWC, EGR, palivového systému, sání/turba, VVT, odvětrávání klikové skříně, chlazení motoru, sond výfukového systému, regulace volnoběhu a nerovnoměrnosti chodu.

Aktuální změny ve způsobu výkonu měření emisí na Slovensku
Ing. Michal Varšava | Ing. Peter Lenďák, PhD.

Předposlední přednášku si připravili slovenští emisní experti a vážení hosté ze společnosti S-EKA, spol. s r. o., pánové Ing. Michal Varšava a Ing. Peter Lenďák, PhD. Tradiční hosté představili především aktuální změny ve způsobu výkonu měření emisí na Slovensku. 20. května 2018 začal na Slovensku platit nový zákon implementující EU směrnici 45/2014 a přinesl mnoho změn, které způsobily řadě emisních techniků velmi mnoho vrásek.

S-EKA, spol. s r. o.

Páni inženýři prezentovali zejména související změny legislativy platné od ledna 2020, které opravují výše zmíněný zákon. Novela legislativy přináší např. umožnění nastavení a opravy kontrolovaného vozidla; možnost uskutečnit administrativní kontrolu na externím pracovišti, pokud bude identifikace a vizuální kontrola provedena při stanici měření emisí, nemusí se dělat na STK a obráceně; úprava poměrně náročných zkoušek emisních techniků; nově bude nutné kalibraci emisního přístroje provádět pod kamerami a nahlásit ji den dopředu; velmi se zpřísnilo používání simulátorů- např. při situaci, kdy nalezne kontrola simulátor na pracovišti EK, což nebude pouze důvod ke zrušení osvědčení emisního technika, ale i ke zrušení celé stanice měření emisí, tzn. celé firmy.

Poslední podstatnou změnou bude snížení pokut pro emisní techniky za drobná metodická pochybení a lehké chyby o polovinu, tj. nově na 60 EUR. Přednášející se v druhé polovině věnovali obeznámení posluchačů s nesrovnatelně vyššími nároky na kvalifikaci a odborné zkoušky na techniky EK, prostorové vybavení pracoviště emisní kontroly se zaměřením na umístění kamer. Velmi zajímavé byly analytické výstupy legislativních změn z hlediska grafického znázornění postupného zvyšování procentuální nezpůsobilosti od r. 2007 až k r. 2019. Závěr přednášky patřil zajímavým situacím z pohledu odborného dozoru, jakým způsobem S-EKA vybírá pracoviště EK pro kontrolu apod.

Úskalí integrace měření emisí do STK | Bc. Vladimír Dušek

Poslední přednášku si pro návštěvníky konference Den autodiagnostiky připravil pan Bc. Vladimír Dušek ze společnosti Poradenské centrum pro STK, s. r. o. Téma „Úskalí integrace měření emisí do STK“ bylo velice zajímavé především pro zúčastněné majitele stanic technické kontroly.

Bc. Vladimír Dušek

Vladimír postupně obeznámil účastníky s legislativním pozadím, tj. se segmenty zákona č. 193/2018 Sb., zavádějícím jednak povinnost pro STK, že nově budou muset disponovat i pracovištěm měření emisí a zároveň zavedl časové omezení činnosti STK na pět let, tzn., že po 1. 10. 2023 zaniknou všechna „stará“ oprávnění a osvědčení pro tyto stanice.

Pan Dušek postupně rozplétal těžce uchopitelné znění novely zákona a podával erudovaný rozbor, ze kterého vyplývají důležitá doporučení a možné neblahé konsekvence pro STK, které by svou laxností mohly za určitých podmínek přijít o osvědčení k činnosti. Dále pan Dušek uvedl podmínky pro vybudování pracoviště, které musejí nově STK splňovat a s tím spojené veškeré legislativní požadavky, jako např. personální zajištění, vypracování nové expertízy, nové příručky jakosti, a to vše se zákazem navýšení kapacity STK.

Jako přední legislativní expert dokáže Vladimír uvádět v syntézu fakta, ze kterých i nezasvěcenému posluchači vyplývají průkazné nedostatky znění zákona č. 193/2018 Sb. Pan Dušek se snažil co nejvíce věnovat kritickým bodům, které by mohly znepříjemnit až znemožnit další činnost STK. Zejména se jedná o výpočet kapacity, správní řízení, expertízu či kolaudaci. Nutné je také uvést, že tato regulace se netýká samostatných SME.

vybrané videozáznamy již brzo...

Videozáznamy přednášek týkajících se legislativy budou v dohledné době zveřejněny v členské sekci.
Registrace do členské sekce je zdarma.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pokračováním v prohlížení a používání tohoto webu souhlasíte s našimi zásadami používáním souborů cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close